Help for English

INTERMEDIATE

Přípona -WARD

Marek Vít | 23. 3. 2021 | komentáře: 7

Co vyjadřuje přípona -WARD, jak se používá a jak se vyslovuje. (upravený článek z roku 2011)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zájmeno IT: I like it when...

Marek Vít | 21. 3. 2021 | komentáře: 22

Článek o pro nás možná nezvyklém používání zájmena IT. (upravený článek z roku 2009)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Balloon Voyage

Marek Vít | 19. 3. 2021

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám opět přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

YOU AND ME or YOU AND I?

Marek Vít | 18. 3. 2021 | komentáře: 16

Používání podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen pro pokročilejší. (upravený článek z roku 2009)

Pokračování článku »

ELEMENTARY

LIVE, LIFE, ALIVE

Marek Vít | 16. 3. 2021 | komentáře: 10

Slovíčka LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING atd. Co znamenají, jak se používají a jak se vyslovují. (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Sloveso DARE

Marek Vít | 14. 3. 2021 | komentáře: 17

Článek zabývající se významem a především použitím slovesa DARE. (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

Marek Vít | 13. 3. 2021 | komentáře: 10

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT. (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Words of the Day (Feb 2021) - quiz B

Marek Vít | 10. 3. 2021

Test zaměřený na 10 slov, která se v průběhu února 2021 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Výslovnost dlouhé hlásky /3:/

Marek Vít | 10. 3. 2021 | komentáře: 7

Pozor na výslovnost tzv. dlouhého “schwa” ve slovech BIRD, CURSE, HEARD apod. (upravený článek z roku 2011)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

False friends: actual / aktuální

Marek Vít | 7. 3. 2021 | komentáře: 12

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti? (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Účelový infinitiv a účelové věty

Marek Vít | 6. 3. 2021 | komentáře: 60

Vysvětlení gramatických jevů ‘účelový infinitiv’ a ‘vedlejší účelové věty’. (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Words of the Day (Feb 2021) - quiz A

Roman Svozílek | 4. 3. 2021

Test zaměřený na 10 slov, která se v průběhu února 2021 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zvratná a zdůrazňovací zájmena

Marek Vít | 2. 3. 2021 | komentáře: 32

Jak a k čemu se používají zájmena jako MYSELF, YOURSELF apod. (upravený článek z roku 2007)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Decimals - desetinná čísla

Marek Vít | 28. 2. 2021 | komentáře: 6

Jak číst desetinná čísla anglicky, jak se s nimi pracuje ve větě. (upravený článek z roku 2011)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Geoffrey Chaucer: The Knight's Tale

Marek Vít | 26. 2. 2021

Zjednodušená verze další z Canterburských povídek spisovatele Geoffrey Chaucera.

Pokračování článku »