Help for English

ADVANCED

Předbudoucí průběhový čas

Marek Vít | 23. 5. 2020 | komentáře: 7

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí průběhový čas, jak se tvoří, a jak se používá.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucnost se slovesem WILL

Marek Vít | 9. 2. 2022 | komentáře: 3

Vyjadřování budoucnosti pomocí slovesa WILL, kladné, záporné i tázací věty

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

My future career and plans

Petra Luňáková | 21. 3. 2009

Conversational questions for My future career & plans Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičení: WILL x GOING TO

Marek Vít | 31. 5. 2007 | komentáře: 44

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat, zda se do věty hodí spíše budoucí čas s WILL, nebo s vazbou GOING TO. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Test: Budoucí čas se slovesem WILL

Marek Vít | 10. 9. 2021

Test zaměřený na základy tvoření budoucího času se slovesem WILL.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Předbudoucí čas

Marek Vít | 22. 4. 2020 | komentáře: 53

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Budoucí čas prostý vs. průběhový

Marek Vít | 19. 10. 2022

Vyberte, zda se do každí věty hodí spíše budoucí čas prostý nebo budoucí průběhový.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Budoucí nebo předbudoucí čas

Marek Vít | 18. 4. 2020

Poznáte, ve kterých větách má být budoucí a ve kterých předbudoucí čas?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Marek Vít | 25. 8. 2017 | komentáře: 5

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Budoucí časy (cvičení)

Roman Svozílek | 19. 4. 2015 | komentáře: 7

Umíte správně vyjadřovat budoucí čas? Otestujte se. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Budoucí průběhový čas

Marek Vít | 6. 5. 2020 | komentáře: 36

K čemu slouží anglický budoucí průběhový čas a jak se tvoří.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

'Polovičatá' pravidla: GOING TO

Marek Vít | 24. 6. 2021 | komentáře: 26

Pojem ‘blízká budoucnost’ není pro vysvětlení použití vazby GOING TO ideální, protože často vede studenty ke zbytečným chybám. Navíc zde vyvrátíme chybné tvrzení, že vazba GOING TO GO je nesprávná.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas

Marek Vít | 11. 4. 2023 | komentáře: 93

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas pomocí slovesa WILL a spojení BE GOING TO.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přítomný čas místo budoucího WILL

Marek Vít | 19. 8. 2021 | komentáře: 18

Proč se ve vedlejších podmínkových, časových, místních, předmětných apod. větách často používá přítomný čas místo budoucího WILL?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Intermediate Tenses 3

Marek Vít | 28. 1. 2014 | komentáře: 21

Test používání přítomných, minulých a budoucích časů.

Pokračování článku »