Help for English

Angličtina pro začátečníky

STARTER

LOVE / LIKE / HATE 2

Marek Vít | 16. 5. 2009 | komentáře: 14

Jaký postoj máme k nejrůznějším činnostem, používání sloves jako LIKE / LOVE / HATE a slovesa s koncovkou -ING.

Pokračování článku »

STARTER

"ingový" tvar sloves

Marek Vít | 13. 5. 2009 | komentáře: 10

Koncovka -ING u významových sloves, jak se přidává, jak se vyslovuje a k čemu slouží. Pokračování článku »

STARTER

Unit 5 - Kontrolní test A

Marek Vít | 27. 4. 2009 | komentáře: 7

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 5. Pokračování článku »

STARTER

Colors - Barvy

Marek Vít | 21. 4. 2009 | komentáře: 15

Základní anglické barvy a jak se o barvách mluví. Pokračování článku »

STARTER

Popis věcí: Opaky

Marek Vít | 20. 4. 2009 | komentáře: 14

Popis věcí v opacích – velký x malý, tlustý x tenký, vysoký x nízký… Pokračování článku »

STARTER

Popis věcí: It's made of wood...

Marek Vít | 5. 4. 2009 | komentáře: 19

Jak vyjádřit při popisu věcí, z čeho je co udělané. Pokračování článku »

STARTER

Členy - test A

Marek Vít | 27. 3. 2009 | komentáře: 18

Test na procvičování používání členů v angličtině. Pokračování článku »

STARTER

Členy - 'nulový' člen

Marek Vít | 26. 3. 2009 | komentáře: 30

Základy použití tzv. nulového členu v angličtině. Pokračování článku »

STARTER

Členy - určitý člen

Marek Vít | 17. 3. 2009 | komentáře: 21

Základy použití určitého členu v angličtině. Pokračování článku »

STARTER

Členy - neurčitý člen

Marek Vít | 10. 3. 2009 | komentáře: 22

Základy použití neurčitého členu v angličtině. Pokračování článku »

STARTER

Členy - úvod

Marek Vít | 8. 3. 2009 | komentáře: 25

Členy v angličtině, co to členy jsou, k čemu slouží. Pokračování článku »

STARTER

Cvičení: a / some (verze A)

Marek Vít | 19. 2. 2009 | komentáře: 18

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. Pokračování článku »

STARTER

Cvičení: a / some (verze B)

Marek Vít | 19. 2. 2009 | komentáře: 6

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. Pokračování článku »

STARTER

Základní slovní zásoba - každodenní předměty

Marek Vít | 18. 2. 2009 | komentáře: 4

Rozšiřte svoji slovní zásobu o názvy každodenních předmětů. Pokračování článku »

STARTER

Shopping: Can I help you?

Marek Vít | 1. 2. 2009 | komentáře: 12

Základní fráze, které použijete při nakupování. Pokračování článku »