Help for English

Angličtina pro začátečníky

STARTER

Cvičení: Modální slovesa 1

Marek Vít | 19. 10. 2009 | komentáře: 21

Jak si pamatujete anglická modální slovesa.

Pokračování článku »

STARTER

Sloveso MUST - co musím a nesmím

Marek Vít | 17. 10. 2009 | komentáře: 9

Způsobové sloveso MUST, co vyjadřuje a jak se používá Pokračování článku »

STARTER

HAVE TO - co musím a co nemusím

Marek Vít | 18. 9. 2009 | komentáře: 16

Jak v angličtině vyjádřit co musíme a nemusíme. Pokračování článku »

STARTER

Zdvořilé prosby a otázky

Marek Vít | 10. 9. 2009 | komentáře: 12

Použití způsobového slovesa CAN ve zdvořilých prosbách a otázkách. Pokračování článku »

STARTER

Sloveso CAN - co můžu, co umím

Marek Vít | 4. 9. 2009 | komentáře: 16

Způsobové sloveso CAN, co vyjadřuje a jak se používá Pokračování článku »

STARTER

Oblékání - shrnutí důležitých slov

Marek Vít | 12. 8. 2009 | komentáře: 10

Slovíčka nezbytná k tomu, abychom se dokázali dobře vyjadřovat, mluvíme-li o oblečení. Probereme si slovíčko CLOTHES a připomeneme použití a rozdíly mezi slovesy WEAR, GET DRESSED/UNDRESSED, PUT ON/TAKE OFF. Pokračování článku »

STARTER

Frázová slovesa

Marek Vít | 27. 7. 2009 | komentáře: 8

Základní informace o slovesech, která se skládají ze dvou (či více) částí. Pokračování článku »

STARTER

Oblékání - mít něco na sobě

Marek Vít | 15. 7. 2009 | komentáře: 11

Jak říci, co má někdo na sobě a co obvykle nosí, používání slovesa WEAR. Pokračování článku »

STARTER

Oblečení 1

Marek Vít | 13. 7. 2009 | komentáře: 10

Základní slovíčka pro oblečení – obrázky, nahrávky, procvičování…

Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas prostý a průběhový

Marek Vít | 8. 7. 2009 | komentáře: 10

Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný průběhový čas 2: otázky, zápory

Marek Vít | 20. 6. 2009 | komentáře: 6

Jak se v přítomném průběhovém čase tvoří otázky a záporné věty.

Pokračování článku »

STARTER

Cvičení: Přítomný průběhový čas 1

Marek Vít | 7. 6. 2009 | komentáře: 14

Cvičení na písemné a ústní tvoření jednoduchých vět v přítomném průběhovém čase.

Pokračování článku »

STARTER

Přítomný průběhový čas 1

Marek Vít | 1. 6. 2009 | komentáře: 4

Co je to přítomný průběhový čas, k čemu slouží a jak se tvoří.

Pokračování článku »

STARTER

Cvičení: Pádová osobní zájmena

Marek Vít | 20. 5. 2009 | komentáře: 23

Procvičujeme osobní zájmena. Pokračování článku »

STARTER

Pádová osobní zájmena

Marek Vít | 19. 5. 2009 | komentáře: 14

Osobní zájmena ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU, THEM Pokračování článku »