Help for English

Fonetická abeceda

ALL LEVELS Vydáno dne 27.07.2007

Informace o tom, jak číst fonetické symboly, které se používají pro přepis výslovnosti v anglických slovnících a také na našem webu.Fonetická abeceda

Pro přepis výslovnosti na našem webu (ve slovníku, v okruzích slovní zásoby apod.) používáme znaky mezinárodní fonetické abecedy. Prostudujte si, co který znak znamená a jak se vyslovuje. Klikněte na ikonku státní vlajky pro přehrání výslovnosti. Britská a americká výslovnost se od sebe mohou mírně odlišovat.

Samohlásky

Krátké

 ɪ
hit  hɪt
Italy  ɪtəlɪ
krátké I se nevyslovuje měkce jako české I, ale jako kdyby se člověk snažil vyslovit tvrdé Y (aby znělo tvrdě)
 æ
hat  hæt
back  bæk
tato hláska se vyslovuje jako hodně otevřené E, prostě hodně otevřete ústa, jako kdybyste chtěli vyslovit A, ale vyslovte E.
 ʊ
bush  bʊʃ
put  pʊt
krátké U podobné českému
 ɒ
dog  dɒg
pond  pɒnd
krátké O u kterého jsou ústa více otevřená než u českého O
 ʌ
come  kʌm
rubber  rʌbə
krátké A podobné českému
 e
bed  bed
tell  tel
krátké E podobné českému
 ə
allow  ə'laʊ
sister  sɪstə
temná hláska, kterou Čech vyslovuje např. když abecedu čte bez koncovek, ne tedy bééé, cééé, dééé, ale pouze B, C, D - tato hláska je vlastně zvuk, který vyslovíme ihned za písmenkem B, C, D. Podobný zvuk také vydáváme, když váháme - uhhhh.

Dlouhé

 i:
heat  hi:t
meet  mi:t
dlouhé Í, je trochu měkčí než krátké I
 ɑ:
car  kɑ:
plant  plɑ:nt
dlouhé Á, pozor, v některých slovech se v americké angličtině vyslovuje hodně široce (otevřete ústa na A, ale spíše vyslovíte dlouhé É)
 u:
lose  lu:z
moon  mu:n
dlouhé Ú
 ɔ:
door  dɔ:
fall  fɔ:l
dlouhé Ó
 ɜ:
bird  bɜ:d
earn  ɜ:n
dlouhá temná hláska (vyslovuje se stejně, jako ono 'obrácené e' mezi krátkými samohláskami), pouze dlouze, v americké angličtině zde zní i R.

Dvojhlásky

 eɪ
sail  seɪl
eight  eɪt

 aɪ
island  aɪlənd
buy  baɪ

 ɔɪ
boy  bɔɪ
joint  dʒɔɪnt

 aʊ
cow  kaʊ
house  haʊs

 əʊ
go  gəʊ
open  əʊpən
V některých dialektech angličtiny, obzvláště v americké angličtině, se tato dvojhláska vyslovuje jako OU
 ɪə
here  hɪə
beer  bɪə
v americké angličtině je na konci vyslovované R
 eə
bear  beə
stare  steə
v americké angličtině je na konci vyslovované R
 ʊə
tour  tʊə
sure  ʃʊə
v americké angličtině je na konci vyslovované R

Souhlásky

Znělé

 b
bag  bæg
baby  beɪbi

 d
dig  dɪg
bad  bæd

 g
dig  dɪg
go  gəʊ

 v
verb  vɜ:b
navy  neɪvi

 ð
mother  mʌðə
this  ðɪs
zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný Z, nesmí však znít o patro, ale o zuby - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 z
zero  zɪrəʊ
busy  bɪzi

 ʒ
asia  eɪʒə
pleasure  pleʒə
zvuk stejný jako české Ž
 dʒ
job  dʒɒb
judge  dʒʌdʒ
jako v českém slově DŽbán
 l
light  laɪt
file  faɪl

 r
red  red
British  brɪtɪʃ
při výslovnosti anglického R jazyk nedrnčí o patro (nevibruje), ani se patra nedotýká, pouze se mu přibližuje - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 l
light  laɪt
file  faɪl

 j
yellow  jeləʊ
young  jʌŋ

 w
wife  waɪf
window  wɪndəʊ
je to obouretná souhláska, připravíme ústa jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku U, ale řekneme něco jako V - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 m
meet  mi:t
mummy  mʌmɪ

 n
note  nəʊt
banana  bə'nɑ:nə

 ŋ
young  jaŋ
sing  sɪŋ
tato hláska se v češtině objevuje např. ve slově BANKA, LENKA, PANKÁČ apod, vyslovujeme ji místo běžného N před písmenkem K - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)

Neznělé

 p
pig  pɪg
puppy  pʌpi
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /phig/ (za P zní jemné H)
 t
toe  təʊ
pretty  prɪti
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /thou/ (za T zní jemné H)
 k
cow  kaʊ
make  meɪk
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /khau/ (za K zní jemné H)
 f
far  fɑ:
scarf  skɑ:f

 θ
think  θɪŋk
bath  bɑ:θ
zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný S, nesmí však znít o patro, ale o zuby - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 s
sit  sɪt
pass  pɑ:s

 ʃ
show  ʃəʊ
wash  wɒʃ
jako české Š
 tʃ
chair  tʃeə
watch  wɒtʃ
jako české Č
 h
head  hed
hair  heə

Přízvuk

 '
allow  ə'laʊ
begin  bɪ'gɪn
přízvuk se značí apostrofem umístěným před přízvučnou slabikou, pokud je přízvuk na první slabice, zpravidla se neznačíAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Fonetika, to je věda #5

Studenti na úrovni INTERMEDIATE by měli umět výslovnost číst jako když bičem mrská. Patříte mezi ně? Vyzkoušíme vás v tomto testu na americkou výslovnost.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #4

Čtvrté cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především pro ELEMENTARY, ale není pouze pro studenty této úrovně. Procvičíme si britskou výslovnost.
PRE-INTERMEDIATE

Fonetika, to je věda #3

Třetí cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni PRE-INTERMEDIATE, ale není pouze pro ně. Jak jste na tom s americkou výslovností?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fonetická abeceda 71 144559 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety