Help for English

Gramatika

ELEMENTARY

Časové předložky IN, ON, AT (přehled)

Marek Vít | 30. 6. 2006 | komentáře: 43

Přehled používání časových předložek IN, ON a AT (u dní, měsíců, roků apod.) Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přehled časů určených pro vypravování

Marek Vít | 30. 6. 2006 | komentáře: 51

Vysvětlení používání minulých časů v angličtině (minulý prostý, průběhový, předminulý a předminulý průběhový). Praktická aplikace na příběh o Červené Karkulce. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení #1

Marek Vít | 24. 6. 2006 | komentáře: 18

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.) Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Marek Vít | 23. 6. 2006 | komentáře: 102

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Marek Vít | 16. 6. 2006 | komentáře: 146

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT

Marek Vít | 5. 6. 2006 | komentáře: 164

Jak se v angličtině používají základní místní předložky IN, ON, AT, porovnání s češtinou, časté chyby, množství příkladů. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #2

Marek Vít | 2. 6. 2006 | komentáře: 68

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod. Také se dovíte o jiných gramatických jevech, které s tázacími dovětky souvisí (přitakání, doplňující otázky). Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #1

Marek Vít | 30. 5. 2006 | komentáře: 24

Základní informace o tvoření tzv. tázacích dovětků. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names

Marek Vít | 29. 5. 2006 | komentáře: 33

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty #1

Marek Vít | 20. 5. 2006 | komentáře: 22

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: SO vs. SUCH

Marek Vít | 14. 5. 2006 | komentáře: 21

Vyzkoušejte si, zda umíte správně používat slůvka SO a SUCH. V tomto testu vás čeká deset otázek. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména

Marek Vít | 11. 5. 2006 | komentáře: 8

Kdy se používá ve větě přídavné jméno a kdy příslovce a v jakém tvaru? Otestujte si svoji znalost příslovcí na patnácti otázkách. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Účelový infinitiv a účelové věty

Marek Vít | 3. 5. 2006 | komentáře: 75

Vysvětlení gramatických jevů ‚účelový infinitiv‘ a ‚vedlejší účelové věty‘. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný čas prostý / průběhový

Marek Vít | 3. 4. 2006 | komentáře: 45

Procvičte si, kdy se používá předpřítomný čas prostý a průběhový. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předpřítomný čas průběhový

Marek Vít | 29. 3. 2006 | komentáře: 167

Vysvětlení toho, kdy a jak použít předpřítomný čas průběhový, rozdíl mezi průběhovým a prostým předpřítomným časem, příkladové věty. Pokračování článku »