Help for English

Gramatika

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Marek Vít | 16. 6. 2006 | komentáře: 146

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT

Marek Vít | 5. 6. 2006 | komentáře: 164

Jak se v angličtině používají základní místní předložky IN, ON, AT, porovnání s češtinou, časté chyby, množství příkladů. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #2

Marek Vít | 2. 6. 2006 | komentáře: 68

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod. Také se dovíte o jiných gramatických jevech, které s tázacími dovětky souvisí (přitakání, doplňující otázky). Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #1

Marek Vít | 30. 5. 2006 | komentáře: 24

Základní informace o tvoření tzv. tázacích dovětků. Pokračování článku »
UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names

Marek Vít | 29. 5. 2006 | komentáře: 33

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty #1

Marek Vít | 20. 5. 2006 | komentáře: 22

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: SO vs. SUCH

Marek Vít | 14. 5. 2006 | komentáře: 21

Vyzkoušejte si, zda umíte správně používat slůvka SO a SUCH. V tomto testu vás čeká deset otázek. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména

Marek Vít | 11. 5. 2006 | komentáře: 8

Kdy se používá ve větě přídavné jméno a kdy příslovce a v jakém tvaru? Otestujte si svoji znalost příslovcí na patnácti otázkách. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Marek Vít | 10. 5. 2006 | komentáře: 38

Článek o tom, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, jak se používají a jaké záludnosti se v této gramatice mohou objevit. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Účelový infinitiv a účelové věty

Marek Vít | 3. 5. 2006 | komentáře: 75

Vysvětlení gramatických jevů ‚účelový infinitiv‘ a ‚vedlejší účelové věty‘. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný čas prostý / průběhový

Marek Vít | 3. 4. 2006 | komentáře: 45

Procvičte si, kdy se používá předpřítomný čas prostý a průběhový. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Předpřítomný čas průběhový

Marek Vít | 29. 3. 2006 | komentáře: 167

Vysvětlení toho, kdy a jak použít předpřítomný čas průběhový, rozdíl mezi průběhovým a prostým předpřítomným časem, příkladové věty. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Nepřímá řeč #2

Marek Vít | 26. 3. 2006 | komentáře: 12

Část 2: Jak tvořit nepřímé otázky, rozkazy a převádět neúplné věty. Podrobné vysvětlení celé gramatiky doplněné spoustou příkladů. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Nepřímá řeč #1

Marek Vít | 25. 3. 2006 | komentáře: 63

Část 1: Základní principy tvoření nepřímé řeči v angličtině, především pro oznamovací věty. Podrobné vysvětlení celé gramatiky doplněné spoustou příkladů. Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED...

Marek Vít | 16. 11. 2005 | komentáře: 50

At school, at home, by car… toto bývají předložkové vazby, které se naučíme tak, že je používáme automaticky, bez přemýšlení a často chybně… Pokračování článku »