Help for English

Gramatika

PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (the passive)

Marek Vít | 9. 8. 2006 | komentáře: 101

V tomto příspěvku se dočtete, k čemu trpný rod slouží a proč je v angličtině obzvláště důležitý. Naučíte se ho tvořit a převádět věty v činném rodě do trpného. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Členy v angličtině (cvičení #1)

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 20

Procvičte si používání členů v angličtině a doplňte do textu 13 chybějících čle­nů. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 31

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přítomné časy v angličtině (cvičení)

Marek Vít | 6. 8. 2006 | komentáře: 25

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování a porovnávání (cvičení)

Marek Vít | 3. 8. 2006 | komentáře: 10

Procvičte si a otestujte, jak znáte stupňování přídavných jmen a vazby as … as, not as … as, less than, more than atd. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Členy v angličtině (Articles)

Marek Vít | 29. 7. 2006 | komentáře: 145

Co jsou to členy, k čemu slouží a jak se v angličtině používají. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #3

Marek Vít | 17. 7. 2006 | komentáře: 9

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #2

Marek Vít | 16. 7. 2006 | komentáře: 12

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Gerundium vs. Infinitiv (cvičení) #1

Marek Vít | 16. 7. 2006 | komentáře: 11

Vyzkoušejte si, zda víte, kdy se používá gerundium a kdy infinitiv. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium v angličtině

Marek Vít | 15. 7. 2006 | komentáře: 111

Co je to gerundium, jak se tvoří, kdy a jak ho v angličtině používáme: vysvětlení a přehled této gramatiky, vše doplněno spoustou příkladů. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vazba předmětu s infinitivem

Marek Vít | 11. 7. 2006 | komentáře: 42

Naučte se používat vazby typu ‚chtít, aby někdo něco udělal‘ nebo ‚přesvědčit někoho, aby něco udělal‘, tedy vazby se slovesy WANT, MAKE, LET, ALLOW, TELL apod. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Marek Vít | 8. 7. 2006 | komentáře: 15

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vztažné věty (Relative clauses)

Marek Vít | 6. 7. 2006 | komentáře: 109

Vztažné věty určující a neurčující, základní gramatická pravidla, vztažná zájmena, psaní čárek, vynechávání vztažných zájmen, časté chyby. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Otázky na podmět

Marek Vít | 4. 7. 2006 | komentáře: 61

Jak se tvoří otázky na podmět a jaký je rozdíl mezi podmětnými a předmětnými otázkami. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Časové předložky IN, ON, AT (přehled)

Marek Vít | 30. 6. 2006 | komentáře: 43

Přehled používání časových předložek IN, ON a AT (u dní, měsíců, roků apod.) Pokračování článku »