Help for English

IRREGULAR VERBS (mapa seriálu)

ALL LEVELS Vydáno dne 17.03.2011

Podrobná mapa, která vám pomůže zorientovat se v našem seriálu o nepravidelných slovesech. Najdete zde odkazy na jednotlivé lekce, kompletní přehled sloves i testy všech úrovní.IRREGULAR VERBS (mapa seriálu)

Na našich stránkách se věnujeme anglickým nepravidelným slovesům již delší dobu a je zde mnoho užitečných materiálů.

Především pak náš seriál, který začal vycházet před dvěma lety, a podrobně rozebíral jednotlivá slovesa ve skupinách podle toho, jak se tvoří nepravidelné tvary. Seriál byl zakončen kompletním přehledem sloves a několika testy rozdělených do úrovní.

Jelikož mají někteří studenti problém v orientaci v těchto článcích, rozhodli jsme se vydat tuto mapu celého seriálu, ze které se dostanou pohodlně na jednotlivé jeho části.

introduction

V článku introduction jsme se seznámili s koncepcí celého seriálu. Řekli jsme si, že se slovesa budou dělit do třech základních sekcí a mnoha podsekcí podle toho, jak se tvoří jejich nepravidelné tvary:

1.0.0: Všechny tři tvary se liší

Infinitiv, minulý čas i příčestí minulé se liší.

2.0.0: Dva tvary jsou stejné

Tvar minulého času a minulého příčestí je stejný. Liší se však od infinitivu. Je zde i podkategorie, kdy je stejný infinitiv a příčestí.

3.0.0: Všechny tři tvary jsou stejné

Infinitiv, minulý čas a příčestí minulé jsou stejné. Nejoblíbenější kategorie.

Níže najdete odkazy na jednotlivé sekce. Vždy se vám otevřou v novém okně. Ve většině z nich najdete přehlednou ilustraci.


Section 1.1.0
Písmeno -I- v infinitivu se mění v minulém čase na -A- a v příčestí -U-.

Section 1.2.1
Koncovka -OW (-AW) v infinitivu se mění na -EW v minulém čase a v příčestí minulém se pak mění na -OWN (-AWN).

Section 1.2.2
Koncovky -OW, -AW, -EW z infinitivu se mění na -OWN, -AWN, -EWN v příčestí minulém. Minulý čas je však pravidelný.

Section 1.2.3
Infinitivní -I- se mění na -O- v minulém čase a pak zpět na -I- v příčestí minulém, které končí na -EN. Výslovnost písmene -I- v infinitivu a příčestí je však odlišná.

Section 1.2.4
Dochází ke změně samohlásky v minulém čase. V příčestí minulém je samohláska stejná jako v infinitivu, ale příčestí končí na -EN.

Section 1.2.5
Koncové -AKE z infinitivu se mění na -OOK v minulém čase a na -AKEN v příčestí minulém.

Section 1.2.6
Tato slovesa mají v minulém čase uprostřed -O- a minulý čas končí na -E. V minulém příčestí je pak opět -O- uprostřed a příčestí končí na -EN.

Section 1.2.7
Tato slovesa mají v minulém čase uprostřed -O-. V minulém příčestí pak opět -O- uprostřed a končí na -EN. Příčestí se čte krátce.

Section 1.2.8
Infinitiv má uprostřed -I-, které zůstává ve všech tvarech. Na konci infinitivu je -E, které mizí v minulém čase. Minulý čas se čte krátce. Příčestí minulé pak končí na -EN a dochází ke zdvojení písmene uprostřed. Příčestí se čte také krátce.

Section 1.2.9
Koncové -EAR z infinitivu se mění na -ORE v minulém čase a pak na -ORN v příčestí minulém.

Section 1.2.10
Poslední kategorie sekce, kde jsou všechny tři tvary rozdílné a neplatí zde žádná další pravidla.


Section 2.1.1
-EE- (popřípadě -EA-) z infinitivu se mění na -E- v minulém čase a příčestí minulé. Oba tyto tvary pak také končí na -T.

Section 2.1.2
-EA- z infinitivu, které se čte dlouze, se v pravopisu nemění. V nepravidelných tvarech píšeme opět -EA-, čteme však krátce. Minulé tvary jsou zakončeny na -T.

Section 2.1.3
Nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.

Section 2.1.4
Koncové -D z infinitivu se mění na -T v nepravidelných tvarech.

Section 2.1.5
Koncové -LL z infinitivu se mění na -LT v nepravidelných tvarech. Slovesa mohou být také pravidelná.

Section 2.1.6
Poslední skupina sloves, jejichž nepravidelné tvary končí na -T. Více pravidel zde však bohužel není. Často mohou být také pravidelná.

Section 2.2.1
Infinitivní koncovka -EED se mění v nepravidelných tvarech na -ED.

Section 2.2.2
Infinitivní koncovka -IND se mění na -OUND.

Section 2.2.3
Koncovka infinitivu -AY se mění na -AID. Výslovnost je pravidelná.

Section 2.2.4
Infinitiviní koncovka -ELL se mění na -OLD.

Section 2.2.5
Poslední skupina sloves, jejichž nepravidelné tvary končí na -D. Více pravidel zde však bohužel není. Často mohou být také pravidelná.

Section 2.3.1
-I- v infinitivu se mění na -U- v nepravidelných tvarech.

Section 2.3.2
Další ‘zbytková’ kategorie. Minulý čas i minulé příčestí jsou shodné a dochází ke změně samohlásky, ale víc pravidel zde bohužel není. Některá slovesa jsou pravidelná.

Section 2.4.0
Poslední kategorie, kde jsou dva tvary shodné. Většinou jde o infinitiv a příčestí minulé.


Section 3.0.0
Poslední kategorie je jednoduchá. Všechny tři tvary jsou shodné.


Finální přehled

Tabulka se všemi kategoriemi ke stažení a vytištění. Klikněte na náhled níže.

TESTY online

Nabídli jsme také celkem 19 online testů (16 testů rozdělených podle úrovní plus tři testy, kde se objevují slovesa, u kterých studenti v online testech nejvíce chybovali).

elementary: test 1 test 2 test 3     final
pre-intermediate: test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 final
intermediate: test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 final
upper-intermediate: test 1 test 2 test 3      

TESTY k vytištění

Nedávno jsme také nabídli všechny testy ke stažení a vytištění. Hodí se především do hodin angličtiny. Klikněte na náhled níže.

Praktické ZÁLOŽKY

Pokud chcete mít nepravidelná slovesa stále při sobě, vytiskněte si jednu ze záložek:

Záložka obsahující 40 sloves zde

Záložka obsahující 60 sloves zde

Závěr

Dnešní článek nevypadá asi moc lákavě. V podstatě shrnuje vše, co je na našich stránkách již dávno k nalezení. Jelikož se však množí dotazy k tématu nepravidelných sloves, je zde tato mapa, která bude fungovat jako ‘rozcestník’ pro nepravidelná slovesa.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.2

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.1

Jedenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. První část druhé sekce, kde jsou vždy dva tvary shodné.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.4.0

Dvacátá třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Tato sekce je velice krátká a obsahuje slovesa, která mají dva tvary shodné (zde však nejde u shodný minulý čas a příčestí minulé, ale o infinitiv a příčestí).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno IRREGULAR VERBS (mapa seriálu) 9 24895 Od saarka poslední příspěvek
před 4 lety